ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ดึง ล่าม แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ร่วมสร้างเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ผู้ว่าฯเพชรบุรี ย้ำชัด... ทำให้ชาวบ้านไม่ทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง คือหน้าที่สำคัญ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน คือการสร้างความสุขให้ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกพ่อตัวอย่าง แม่ดีเด่น เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรฯ จังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชี้ ฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน เร่งแก้ไขตามคำร้องขอ “ปรับปรุงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ กรมเจ้าท่าจัดทำโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image