จังหวัดเพชรบุรี สานนโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการข้าว ทั้งแผนการผลิต พัฒนาคุณภาพข้าว และพิจารณาเงินชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินี ฯและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ น้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สานโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” มูลนิธิกาญจนบารมี สานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบาก ด้อยโอกาส นำรถตรวจพระราชทาน เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Mammogram ส่งผู้เชี่ยวชาญคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี มั่นใจ การดำเนินงาน รัดกุม ครอบคลุม ทั้งการเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และพร้อมปฏิบัติตามแผน หากเกิดโรคระบาด ดำเนินทุกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image