นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ผู้ว่าฯเพชรบุรี ร่วมศรัทธาแห่งบุญ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี เดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ถวายเป็นพุทธบูชา สัปดาห์วันมาฆบูชา แม้แสงแดดร้อน จังหวัดเพชรบุรี สานนโยบายรัฐบาล ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เมืองชะอำ สู่อินเตอร์ รับฟังเสียงผู้ประกอบการ เสียงประชาชน การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รุกล้ำทางเท้า และป้องกันปัญหากวนใจนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการเตียงผ้าใบชายหาด

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government