จิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 300 ต้น บริเวณวัดถ้ำเสือ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านวังนางนวล อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

จิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 300 ต้น บริเวณวัดถ้ำเสือ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านวังนางนวล อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 09.00 น วันนี้(13 พฤษภาคม 2565) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565  ณ บริเวณวัดถ้ำเสือ  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บ้านวังนางนวล หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัด โดยจังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ จำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 ที่สอดคล้องกับวันสำคัญของชาติ ในพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมในวันนี้ จัดเป็นครั้งที่ 1 ตรงกับวันพืชมงคล และในวันที่ 15 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันวิสาขาบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้สำคัญของจังหวัดได้แก่ ต้นมะฮอกกานี และต้นหว้า จำนวนกว่า 300 ต้นรวมถึงจะได้มอบพันธุ์ต้นอินทนิล ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีม่วงสวยงาม ให้แก่ผู้ประกอบการรีสอร์ทที่พัก นำไปปลูกในพื้นที่ริมแม่น้ำ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเพชรบุรี สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ ในวันนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ตลอดแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณสะพานบ้านวังนางนวล หมู่ 6 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมอีก 3 ครั้งถัดไป คือ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม