จังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

จังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้(11 พฤษภาคม 2565) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

ในวันนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีมติเห็นชอบ ในการอนุมัติแผนการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด โดยเรียงลำดับดังนี้ วัดไทรทอง ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม , วัดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ และวัดระหารน้อย ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม