จังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชี้ ฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน เร่งแก้ไขตามคำร้องขอ “ปรับปรุงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชี้ ฟังปัญหาจากปากชาวบ้าน เร่งแก้ไขตามคำร้องขอ “ปรับปรุงการระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง  เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “                                        
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( วันที่   16 มิถุนายน 2565 )นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน ร่วมโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ  วัดเทพประชุมนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี 
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ไม่เพียงมาเยี่ยมเยือนดูแลพี่น้องประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด แต่เพื่อมาฟังปัญหาของชาวบ้าน  จากหน่วยงานในพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่บางจุดหน้าน้ำจะมีปัญหาน้ำท่วมขัง  ประกอบกับช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน จึงต้องเร่งทุกแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น   โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทิศทางเพิ่มการระบายน้ำ และวางแนวทางการก่อสร้าง การวางท่อเพื่อแก้ปัญหาการระบายทั้งระบบ รวมถึงการจัดการบ่อบำบัด ตามคำร้องขอของชาวบ้าน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และขอบคุณพี่น้องทุกชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถ้าเรายึดในความรักชาติ  เราก็จะมีความสุข
สำหรับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพชรบุรี พื้นที่อำเภอเขาย้อย ประชาชน ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำไร่ทำนา  หน่วยงานส่วนราชการได้เดินทางมาบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนจากทุกปัญหา  โดยทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีทางศาสนกิจ  จบแล้วร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันและถวายสัตย์ปฏิญาณรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และมอบเงินสวัสดิการแก่นักเรียนยากจน  มอบพันธ์ปลา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการออกบูทของหน่วยงานต่างๆบริการให้ประชาชนถึงที่  โดยเน้นสร้างความสุข ลดความเดือดร้อนทุกด้าน มีการมอบแว่นตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี การจำหน่ายข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทรายในราคาพิเศษ  บริการตัดผมฟรี  นอกจากนั้นหน่วย ทหารจาก มทบ.15   นำรถปรุงอาหาร ทำข้าวกล่องแจกประชาชน เป็นไข่เจียว  คั่วกลิ้งสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน  รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกมส์ ของบางหน่วยงาน สร้างความสนุกสนาน ความอบอุ่น  ทุกหน่วยงานร่วมสร้างร้อยยิ้มและนำมาซึ่งความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านทั้งบ้านผู้ยากจน   ด้อยโอกาส มอบสิ่งของช่วยเหลือ  และเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จ ประกอบอาชีพเลี้ยงชะมด สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขชะมด เช่น กาแฟ น้ำหอม สบู่ ฯลฯ  ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านอีกด้วย
………………………
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม