กรมเจ้าท่าจัดทำโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ

กรมเจ้าท่าจัดทำโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ
วันนี้ (16 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ    อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ในวันนี้ เนื่องจาก พื้นที่ชายหาดชะอำ ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรมเจ้าท่าจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา อันประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด และบริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บท สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ในการดำเนินการที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยกิจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 และกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มชมรมเตียงผ้าใบ และกลุ่มอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ชายหาดชะอำ 2) กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านบางไทรย้อย 3) กลุ่มสถานประกอบการ/รีสอร์ท และโรงแรมตำบลบางเก่า 4) กลุ่มสถานประกอบการ/รีสอร์ท และโรงแรม ตำบลชะอำ โดยการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ร่างแผนแม่บท ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการจัดทำรายงานฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนกราบเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ว่า อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันออกความคิดเห็นว่าต้องการให้พัฒนาไปในทิศทางใด หากโครงการเริ่มแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นจำเป็นจะต้องรับฟังว่าทางบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร หากไม่ตรงกับความต้องการของเราจะได้นำเสนอให้ทางบริษัทนำไปแก้ไขได้ถูกต้องตรงความต้องการ
.....................
ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
    
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ