จังหวัดเพชรบุรี ยึดหลัก”อาหารเพชรบุรี ต้องปลอดภัย “ ทิศทางการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร

จังหวัดเพชรบุรี  ยึดหลัก”อาหารเพชรบุรี ต้องปลอดภัย “ ทิศทางการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้(วันที่ 14 มิถุนายน 2565)นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการจาก 10 จังหวัดทุกภูมิภาค  ร่วมประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับทิศทางการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันความร่วมแรงร่วมใจของคนเพชรบุรี และยังคงมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เพื่อพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ที่จะต้องรักษาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร ให้อาหารทุกชนิดคาว หวาน ไม่เพียงแต่อร่อย แต่ให้ความสำคัญอาหารปลอดภัยด้วย โดยเฉพาะความห่วงใยจากสภาพวิถีชิตคนปัจจุบัน ที่มีความเร่งรีบ กินง่าย สั่งง่าย  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสฟูสด์ อาหารขยะมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความความเสี่ยง  ทั้งโรคเบาหวาน ความดัน สารพัด จังหวัดเพชรบุรีได้มองถึงการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดภาวะความเสี่ยงทุกปัจจัยทั้งระยะสั้น ระยะยาว ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ความเสี่ยงจากสารเคมีจากแหล่งผลิตพืชผลวัตถุดิบ จะได้มีการประสานเครือข่ายพี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่จะผลิตอาหารปลอดสารพิษ อาหารเพชรบุรีทุกชนิด ต้องปลอดภัย พร้อมเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร
นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเพชรบุรีเร่งทำงานเชิงรุก บูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งเร่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาหาร ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการอาหารของเมืองเพชรบุรี  สร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารและศิลปวัฒนธรรมของเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO เพื่อนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาเมืองเพชรบุรี ตามแนวทางเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO  ที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีให้มีความกินดีอยู่ดี
สำหรับตำรับอาหารเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรี มีทั้ง อาหารประเภทแกง เช่นแกงหลอก แกงหัวตาล แกงคั่วใบมะขามอ่อน แกงต้มจืดแกงร้อน แกงหน่อส้มหรือแกงหน่อไม้ แกงหยวก หรือแกงต้นกล้วย แกงบอนต้มแฟงแกงไก่ ต้มหนังหมู หรืออาหารประเภทน้ำพริกและเครื่องเคียง เช่น น้ำพริกกะปิผักริมรั้ว น้ำพริกปลาร้า ปลาเค็มทอด ผักจุ๊บ และแจ่วเอือดด้าน  อาหารประเภทยำ เช่น ยำหัวตาล ยำหัวปลี และยำใหญ่ และยังมีอาหารประเภทเส้น  ขนมจีนทอดมัน ขนมจีนซาวน้ำ ขนมจีนห่อหมก ผัดไทยท่ายาง  เพียบพร้อมทั้งขนมหวานประเภทบวด   เผือกบวด มันบวด สาเกบวด กล้วยบวชชี บัวลอย แกงบวดลูกตาลสด ประเภทเชื่อม กล้วยเชื่อมน้ำตาลโตนด ข้าวฟ่างเปียก ลูกตาลลอยแก้ว ขนมไข่จิ้งหรีด และขนมไข่แมงดาฉาบ  แถมด้วยอาหารว่างและผลไม้ อีกมากมายเพื่อยืนยันอาหารเพชรบุรีปลอดภัย 
.....................................
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ