ข่าวประกวดราคาอเล็กโทรนิกส์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว.pdf |


คะแนนโหวต :