สนข. ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://online.fliphtml5.com/qzbqz/xrgn/#p=1  เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและการจราจร ของ สนข. และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างการจดจำในภารกิจและชื่อขององค์กร ไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลายและเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 3 เดือนต่อปี
ในการนี้ สนข. ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://online.fliphtml5.com/qzbqz/xrgn/#p=1
 เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม