รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม และสวนตาลลุงถนอม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม และสวนตาลลุงถนอม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (13 พฤษภาคม 2565) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ณ โรงสีแห่งความสุข และสวนตาลลุงถนอม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คลังจังหวัดเพชรบุรี เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และประชาชน ให้การต้อนรับ 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงสีแห่งความสุข ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม พร้อมชื่นชมถึงความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของชุมชนที่จะพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงมีการประสานงานกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุน และการท่องเที่ยวชุมชนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อให้เกิดพลังในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมเกษตร รวมถึงบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. ที่ได้ให้การสนับสนุน และธ.ก.ส. จะยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนตาลลุงถนอม ชมวิธีการทำน้ำตาลสด  และชิมน้ำตาลสด กับลูกตาลสด แสนอร่อย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย 
ศูนย์ข้าวชุมขนตำบลไร่มะขาม เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองโดยกรมการข้าว จนได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวชุมชนอันดับ 1 ของประเทศ และได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองการทำเกษตรที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ที่สำคัญคือ ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงสุดคุ้มค่ากับการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไป และยังเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนไร่มะขามมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ตามมาตรฐาน GAP ทำให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนไร่มะขาม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม