สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายณัฐกิตต์ แก้วเก่า ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้องภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดดำเนิน "กิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง " ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเด็ก ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและการมีจิตอาสาสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำ"กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง!" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรับสิ่งของบริจาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในด้านการศึกษา การซื้ออุปกรณ์การเรียน แบ่งปันสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาส เพื่อช่วยให้เด็กได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ต้อนรับการเปิดภาคการศึกษา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม