ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้า“ลายสุวรรณวัชร์” ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ณ “กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มทอผ้า“ลายสุวรรณวัชร์” ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี  ณ “กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี” 
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้(วันที่ 12 พฤษภาคม 2565) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมชมการทอผ้าลายสุวรรณวัชร์ ซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.นรินรัตน์ คำปุ้ยธนันธร ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากลุ่มลั่นทมขาวสาวพวนเพชรบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทยพวนเพชรบุรี ภายใต้แบรนด์มาดาม์ลั่นทมขาวว์ นายยงยุทธ เกษมส่งสุข ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาและต่อยอดผ้าทอสุวรรณวัชร์  ณ กลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรี หมู่ 1 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ค้นหาและออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นลายผ้าที่ถอดแบบลายจากลายบนต้นเสาศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองลายผ้าฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติให้ลายผ้าที่ถอดแบบจากลายที่ปรากฏบนเสาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม มีชื่อลายว่า “สุวรรณวัชร์” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า ทางจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาต่อยอดลายผ้าสุวรรณวัชร์ เบื้องต้นได้ทำการร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าไทยพวนเพชรบุรีที่มี น.ส.นรินรัตน์ คำปุ้ยธนันธร นายยงยุทธ เกษมส่งสุข ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ดำเนินการทอผ้าลายสุวรรณวัชร์โดยใช้เทคนิคการผ้าทอแบบขิด ซึ่งเป็นเทคนิคการทอผ้าของชาวไทยพวน เพื่อให้ได้ต้นแบบผ้าลายสุวรรณวัชร์ ก่อนนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชน กลุ่มทอผ้าที่สนใจสามารถผลิตผ้าลายสุวรรณวัชร์ เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไทยหรือจำหน่ายเป็นผ้าผืนให้หน่วยงาน บุคคลที่สนใจได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าลายสุวรรณวัชร์ที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม