จังหวัดเพชรบุรีประชุม คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

จังหวัดเพชรบุรีประชุม คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 
เวลา 09.00 น. วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2/2565 ณ   ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย ซึ่งชุมชนชาวบ้านหลายพื้นที่ได้สานแนวพระราชดำริ น้อมนำไปประยุกต์ใช้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน จังหวัดเพชรบุรีสืบสานโครงการ 9 ;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯ ซึ่งจัดให้มีการประกวดหมู่บ้าน รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านที่ชนะเลิศ ต้องมีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ส่งผลถึงความโดดเด่นด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท  รองชนะเลิศ 50,000 บาท 
โดยในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ที่ได้เข้ารอบของแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านสังคม จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ด้านสังคมจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านผาปก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2. บ้านหนองน้ำลาด หมู่ที่ 3 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ3. บ้านสะพานยี่หน หมู่ที่ 2 ตำบลไร้ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี , ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านดงตากิต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2. บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และ3. บ้านวังพลับ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2. บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 3. บ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีซึ่งในช่วง ปลายเดือนมิถุนายน 2565 จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละหมู่บ้าน และหาหมู่บ้านชนะเลิศของแต่ละประเภท ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม