สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2565  

เมื่อ เวลา 8.30 น. วันนี้(วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาชน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน PBRU ประจำปี 2565  ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และยังเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสู่สังคม โดยในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดหางานจังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 20 บริษัท และมีกิจกรรมการบรรยายและเสวนาให้ความรู้ การสมัครงานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และประชาชนผู้ว่างงาน ในหัวข้อ“สมัครงานยังไงให้ได้งาน” และ “ความต้องการตลาดแรงงาน ยุค Digital Disruption” เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนที่ว่างงาน ได้เข้าร่วมการสมัครงานโดยตรงกับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการแรงงานในปัจจุบัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม