ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยม(พชอ)เน้นย้ำดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงช่วยลดปัญหาสังคมพร้อมดึงจุดแข็งของแต่ละอำเภอสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยม(พชอ)เน้นย้ำดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงช่วยลดปัญหาสังคมพร้อมดึงจุดแข็งของแต่ละอำเภอสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (วันที่11 พฤษภาคม 2565)นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายสุทธิพงษ์ เสถียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอ.บ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ร่วมโครงการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม นพเก้ารพ.พระจอมเกล้าฯ และห้องประชุมรพ.สต.บางขุนไทร
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีออกตรวจเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถือเป็นการป้องกันเหตุที่สำคัญ ที่ ส่งผลกระทบความเดือดร้อนต่อประชาชน และที่สำคัญเป็นการบูรณาการ ของแต่ละหน่วยงานที่จะประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั้ง2อำเภอซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจ แก้ปัญหาในพื้นที่ จากผลของการเฝ้าระวัง และมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ให้คลี่คลายประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตในแบบปกติภายใต้มาตรการการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนด รวมถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเห็นได้ชัดเจน จากที่ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหากัน ทั้งการรณรงค์ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงปัญหากลุ่มเปราะบางซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพยายามให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงบริการที่ทางภาครัฐจัดไว้ให้อย่างทั่วถึง รวมถึงปัญหาเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยให้ทางก.ศ.น.ระดับอำเภอเร่งเข้าไปดูแลในกลุ่มนี้อย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยดึงจุดแข็งของแต่ละอำเภอออกมาเช่นอำเภอบ้านแหลมมีการเลี้ยงโคเป็นจำนวนมากสามารถนำมาแปรรูปผลิตเป็นอาหารเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม