ผช. จเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตาม ประเมินผล ภารกิจ การดูแลทุกข์ – สุข ของประชาชน ขับเคลื่อนทุกแผนงาน ทุกกระบวนการแนวทางต้องช่วยให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ พ้นภัยคุกคาม พร้อมจดจำโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1374

ผช. จเร  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ติดตาม ประเมินผล ภารกิจ การดูแลทุกข์ – สุข ของประชาชน ขับเคลื่อนทุกแผนงาน ทุกกระบวนการแนวทางต้องช่วยให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ พ้นภัยคุกคาม พร้อมจดจำโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1374
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (วันที่  11  พฤษภาคม  2565)พลตรี รัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายณัฐวุฒิ      เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมหารือข้อราชการในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล ภารกิจ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพันเอก เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม ห้องประชุมพระสุรฤทธิ์พฤฒิไกร มทบ.15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พลตรี รัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดเผยถึงการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล ภารกิจ การดูแลทุกข์ – สุข ประชาชนของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีว่า ได้มาแนะนำในกระบวนการทำงาน  การขับเคลื่อนทุกแผนงาน  ทุกกระบวนการแนวทางต้องช่วยให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ พ้นภัยคุกคามทุกด้าน ทั้งด้านสถานการณ์โรคโควิด 19  โรคระบาดลัมปี สกิน ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ ซึ่งจากการติดตามผลภารกิจ จากการบูรณาการ  การทำงานของทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุด ทั้งการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน และประสานความร่วมมือจากมวลชน เครือข่าย  ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ เพิ่มศักยภาพในการประสานงาน  สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบ้านพ้นทุกข์ พ้นภัยทุกความเดือดร้อน
นอกจากนั้นผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนทุกพื้นที่  ต้องการขอความช่วยเหลือ  หรือมีความเดือดร้อนให้เราช่วยแก้ปัญหา  รวมทั้งการแจ้งเบาะแส แจ้งเหตุ ที่อาจจะส่งผลถึงปัญหาทุกด้าน  สามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์  1374 
…………………….
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม