กรมชลประทาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจาน

กรมชลประทาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจาน 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (11 พ.ค.65) นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแก่งกระจาน และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดเหตุ การปฏิบัติการ และการบรรเทาหลังเกิดสาธารณภัย ได้รับทราบรายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตของการศึกษา แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ กรมชลประทาน คณะผู้ศึกษาได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น ให้คำปรึกษา กับคณะผู้ศึกษาโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินการศึกษาโครงการ ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 จะมีการซ้อมแผนร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายของโครงการชลทานเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม