ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ดึง ล่าม แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ร่วมสร้างเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ห่วงคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว  ดึง  ล่าม แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ร่วมสร้างเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
 เมื่อเวลา  10.00 น. วันนี้ (วันที่  16  มิถุนายน  2565)นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบกิจการ  ผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมจำนวน ๕๐ คนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีฐานการพัฒนาทางด้านสถานประกอบการ โรงงานภาคอุตสาหกรรม นับเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการเสริมสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ความต้องการผลิตภัณฑ์ การสั่งออร์เดอร์โรงงานต่างๆก็มีมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีความต้องการกำลังแรงงานมากขึ้น ซึ่งแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว  ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยทั้งผู้ใช้แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวทุกคน ที่จะไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือมีแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบ  หาแนวทางประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะผู้เป็นล่ามแรงงาน ทั้งสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อมาร่วมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าการดึง ล่าม ซึ่งนับเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถสื่อสารให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจว่ารัฐบาลไทยมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งการที่ทุกฝ่ายได้มาเข้าร่วมประชุมไม่เพียงได้รับความรู้ ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เป็นเครือข่ายกัน  ประสานความร่วมมือกับภาครัฐอย่างยั่งยืนแล้ว ยังส่งผลถึงการได้รับรู้ ความเข้าใจถึงข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ และช่องทางการใช้สิทธิด้านแรงงานอย่างถูกต้อง  เพื่อไม่ให้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่จะนำไปสู่การป้องกันการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน  นอกจากนั้นยังสามารถช่วยแจ้งเบาะแส ให้เจ้าหน้าที่ทราบหากพบการถูกบังคับ  การใช้แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ หรือการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย 
……………………………
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ