จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกพ่อตัวอย่าง แม่ดีเด่น เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรฯ

จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกพ่อตัวอย่าง  แม่ดีเด่น เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรฯ
เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้(วันที่ 16  มิถุนายน 2565)นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วม ประชุมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง , แม่ดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพชรบุรี  เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 12 ส.ค.2565 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น โดยให้จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งผลการพิจารณาจังหวัดเพชรบุรี ได้คัดเลือก นางพะเยาว์  วิจิตร (ประเภท  แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม)เสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ และนางสำอาง จิตจำนงค์ (ประเภท แม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร)เสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด
นอกจากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในปีนี้เสนอชื่อ นายบุญช่วย ยอดหอม และร.ต.ท.ปัญญา สังข์ประดิษฐ์ เพื่อเสนอชื่อให้สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศให้ทราบต่อไป พร้อมกันนั้นได้เสนอชื่อ นายทองใบ กลิ่นอุบล เป็นพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดประจำปี 2565
………………………….
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม