พุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมศรัทธาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน 2 โรงเรียน(โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์) ณ วัดสหธรรมิการาม

พุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมศรัทธาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน 2 โรงเรียน(โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์)  ณ  วัดสหธรรมิการาม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(วันที่  15  มิถุนายน  2565 )นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันกตัญญูกตเวทิตา ท่านเจ้าคุณ พระพินิตสมณการ(ผล เตชธมฺโม) พร้อมด้วย พระธรรมวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ) ประธานสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีฯ   ณ วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นำถวายผ้าป่า  โดยพระธรรมวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ) ประธานสงฆ์  ประกอบพิธีชักผ้าป่าที่พุ่มผ้าป่า และผู้ร่วมงาน ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม  ถวายดอกไม้และจตุปัจจัย ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์   
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร    ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำหรับจัดตั้งกองทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา และจ้างครูผู้สอนของสองโรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์  โดยจัดกองผ้าป่ากองละ 199 บาท ทั้งหมด 2565 กองหรือตามกำลังศรัทธา  ไว้เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้เด็กได้รับโอกาส รวมถึงสวัสดิการที่จำเป็นด้วย ที่สำคัญช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามหลักสูตร พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ทุกด้าน ตั้งแต่เริ่มต้นการปูพื้นฐานการศึกษา ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และสามารถก้าวสู่การเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป
สำหรับทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  314,129 โดยมอบเงินทั้งหมดให้โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ โรงเรียนละ 157,064 บาท  
………………………….
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี รายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม