ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ผลักดันโครงการเมืองคู่แฝดชะอำ-หัวหิน (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ผลักดันโครงการเมืองคู่แฝดชะอำ-หัวหิน (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วันนี้ (15 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเมืองคู่แฝดชะอำ-หัวหิน (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการ Thailand Riviera การพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 
จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจะใช้พื้นที่อำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน เป็นพื้นที่นำร่องโครงการควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ประกอบด้วย 4 จังหวัด ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกันได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยการปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย สร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera และเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว คุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการให้บริการด้วยมาตรฐานสากล ด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวพื้นที่หัวหิน และชะอำให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่รู้จักรวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชะอำ และหัวหิน ซึ่งประกอบโครงการส่งเสริมการตลาดและโครงการพัฒนาด้านอุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ “ชะอำ-หัวหิน” สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Smart Wellness City  กำหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสุขภาพและความงามของพื้นที่ “ชะอำ-หัวหิน” เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที และกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ชะอำ-หัวหิน” พร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาเมืองคู่แฝดชะอำ-หัวหิน ในการยกระดับสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Smart Wellness City  เพื่อขอรับงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป
...............................
ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม