จังหวัดเพชรบุรี รำลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 120 ปี จัดพิธีสงฆ์ , เสวนาความร่วมมือชุมชน ร่วมรักษาแหล่งน้ำ ผืนดินทุกพื้นที่เพชรบุรีต้องไม่ขาดแคลนน้ำ

จังหวัดเพชรบุรี  รำลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ  120 ปี จัดพิธีสงฆ์ , เสวนาความร่วมมือชุมชน ร่วมรักษาแหล่งน้ำ  ผืนดินทุกพื้นที่เพชรบุรีต้องไม่ขาดแคลนน้ำ
เมื่อเวลา 06.00 น.วันนี้(วันที่ 13  มิถุนายน 2565)นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พระภิกษุสงฆ์  นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน  ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ  120 ปี โดยประกอบพิธีศาสนกิจ และจัดเสวนา  แสดงนิทรรศการ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  ที่ทรงห่วงใยประชาชน  แก้ปัญหาทุกข์  สุขของราษฎร ซึ่งภายใต้ร่มพระบารมี  นำมาซึ่งความร่มเย็นให้ประชาชน  หากพูดถึงการชลประทานนับเป็นสิ่งสำคัญของการเกษตรมานานกว่าพันปี  น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของชาวบ้านทุกพื้นที่  ปีไหนน้ำมาก ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ปีไหนน้ำน้อย ปัญหาความขาดแคลนก็นำมาซึ่งความเดือดร้อน แต่ถ้าไม่มีน้ำทุกอย่างก็จบ   คนไทยเรานับว่าโชคดีที่มีการชลประทานนับเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ  ทั้งการให้ได้มาซึ่งน้ำอุปโภค บริโภค การกักเก็บรักษา  ควบคุม ส่ง ระบาย รวมถึงการแบ่งน้ำเพื่อการเกษตร  การพลังงาน  การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำด้วย   การรำลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ  120 ปีจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้ประชาชน  และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมชลประทานได้อาศัยการมีส่วนร่วม  ความร่วมมือของประชาชน  ที่ช่วยให้การแก้ปัญหา และการดำเนินงานระบบชลประทานสัมฤทธิ์ผล  จนสามารถแก้ไขความเดือดร้อน ที่เกิดจากน้ำได้ทุกปัญหา 
นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้นเราจะโชคดีที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ แต่การอนุรักษ์ต้นน้ำ ลำธาร ยังต้องยิ่งให้ความสำคัญ จึงอยากให้ความสำคัญในการปลูกป่า คนเพชรบุรีต้องมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ ร่วมรักษาแหล่งน้ำ เพราะไม่เพียงได้ผลผลิตพืชผลอุดมสมบูรณ์ แต่ยังสามารถเป็นโอกาสพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว สร้างเงิน สร้างรายได้ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขอีกด้วย
สำหรับวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นี้ เป็นวันครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงให้สถาปนา กรมคลอง ซึ่งจากที่ผ่านมาระบบชลประทานเกิดจากคลองส่งน้ำแทบทั้งหมด และหลังจากเมื่อเกิดคลองส่งน้ำแล้ว รัชกาลที่ 6 จัดทำระบบการกระจายน้ำ   จึงมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำหรือประตูทดน้ำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เปลี่ยนชื่อกรมคลองมาเป็น กรมทดน้ำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457  จากนั้นจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7  ได้มีการสร้างระบบการกระจายน้ำในพื้นที่ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากกรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน มาจนถึงทุกวันนี้
…………………………………
จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม