สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 5 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาดสถานีพัฒนาที่ดิน.pdf |


คะแนนโหวต :